Провида

Консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз

Министерството на иновациите и растежа финансира изграждането на Дунавски индустриален технологичен парк в гр. Свищов

Министерството на иновациите и растежа финансира изграждането на Дунавски индустриален технологичен парк в Свищов с близо 27 млн. лв. Това е одобреният бюджет на проекта по процедурата за индустриалните зони и паркове от Националния план за възстановяване и...

повече информация

Одобриха КИТИ: „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“ на Община Свищов

Концепция за интергирани териториални инвестиции (КИТИ): "Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура" На 15 май Регионалният съвет за развитие на СЦР одобри за финансиране концепцията на Община Свищов „Устойчив икономически растеж и индустриална...

повече информация

Нашите услуги

Информация

Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС в България

Управление на проекти

Мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др.
k

Документация

Изготвяне на проектна документация (бизнес планове, апликационни форми, бюджети)

Стратегии за развитие

Изготвяне на стратегии за развитие на територията по Програма ЛИДЕР

Анализ

Изготвяне на финансов и икономически анализ на инфраструктурни проекти

Обучения и консултации

Обучения и консултации във връзка с управление на инвестиционни проекти

Програми

Регионални проекти

Оперативна Програма „Регионално развитие“

Конкурентноспособност

Оперативна Програма „Развитие на кокурентноспособността на българската икономика

Човешки ресурси

Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

Селски райони и земеделие

Програма за развитие на селските региони

Добро управление

Консултации и справки

Share This