Провида оод

Обучения

Обучения, методики и практики за интегрално развитие

ПРОВИДА ЕООД

По настоящем разработвамe и предлагамe обучения, методики и практики за интегрално развитие

Обученията са интерактивни, иновативни, по нов начи, по нова методика. Те са моного подходящи за Местни инициативни групи подготвящи и изпълняващи Стратегии за местно развитие по Програма ЛИДЕР, тъй като в тях се прилагат принципите от долу-нагоре, иновации и сътрудничество.

Обучение 1

Иновативни и креативни подходи за решаване на проблеми и стартиране на нетипични бизнес начинания;

Обучение 2

Иновативни интегрални методи и практики за планиране на Стратегия за местно развитие

Обучение 3

Креативни подходи и комуникационни техники при управление на организацията

Обучение 4

Интегрален курс – управление на промяната
Share This