На 14.04.2015 стартира прием на земеделски проекти по мярка 4.1 от ПРСР 2014-2015 г.

В рамките на този прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще се финансират проекти на земеделски стопани за закупуване на земеделска техника и инвентар, строителство, реконструкция и ремонт на стопански сгради, оборудване на ферми, специализиран транспорт