нашите услуги

Услуги

Стратегии за развитие, Обучения и консултации, Документация, Изготвяне на проектна документация, Анализи, Изготвяне на финансов и икономически анализ, Управление на проекти, Мониторинг, Информация

Стратегии за развитие

Изготвяне на стратегии за развитие на територията по Програма ЛИДЕР

Обучения и консултации

Обучения и консултации във връзка с управление на инвестиционни проекти

h

Управление на проекти

Мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др.

Анализ

Изготвяне на финансов и икономически анализ на инфраструктурни проекти
l

Информация

Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС в България
i

Документация

Изготвяне на проектна документация (бизнес планове, апликационни форми, бюджети)
Share This