До края на месеца фермерите избират как да се облагат доходите им

До края на декември физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2015 г. Това се отнася за фермерите, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, съобщават от Националната агенция по приходите (НАП).