Провида

Консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз

Пред свищовската общественост бе представен проект за индустриален парк

Пред свищовската общественост бе представен проект за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк за над 40 млн. лева. Събитието се състоя в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“, гр. Свищов. Участие в представянето взеха кметът Генчо Генчев и...

повече информация
Стартира покана за кандидатстване с проекти за технологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост

Стартира покана за кандидатстване с проекти за технологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените...

повече информация

Нашите услуги

Информация

Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС в България

Управление на проекти

Мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др.
k

Документация

Изготвяне на проектна документация (бизнес планове, апликационни форми, бюджети)

Стратегии за развитие

Изготвяне на стратегии за развитие на територията по Програма ЛИДЕР

Анализ

Изготвяне на финансов и икономически анализ на инфраструктурни проекти

Обучения и консултации

Обучения и консултации във връзка с управление на инвестиционни проекти

Програми

Регионални проекти

Оперативна Програма „Регионално развитие“

Конкурентноспособност

Оперативна Програма „Развитие на кокурентноспособността на българската икономика

Човешки ресурси

Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

Селски райони и земеделие

Програма за развитие на селските региони

Добро управление

Консултации и справки

Share This