провида еоод

 

Консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз

провида еоод

 

Консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз

 

ПРОВИДА ЕООД е създадена през март 2006 г. с основен предмет на дейност консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз. Дружеството разполага с добър екип от професионалисти в областта на бизнес планирането и управлението на инвестиционни проекти.

Последни новини

Еврофинасиране в технологии за лесовъдство и преработка на дървесина през втората половина на 2017 год.

Желаещите да подобрят дейността на предприятието си, чрез Еврофинасиране в технологии за лесовъдство и преработка на дървесина и други горски продукти могат да го направят, чрез подготовка и...

повече информация

Пари за неземеделски бизнес през декември 2017год. чрез подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020г.

Подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ Всяко едно микро предприятие, което развива дейност на територията на селски община в секторите извън производството и преработката...

повече информация

През септември 2017г. се очаква прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020г.

Според актуализирания индикативен график (ИГР) за прием на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020год. преработвателите на земеделска продукция, както и земеделци не само произвеждащи, но и преработващи...

повече информация

нашите Услуги

Стратегии за развитие

Изготвяне на стратегии за развитие на територията по Програма ЛИДЕР

Обучения и консултации

Обучения и консултации във връзка с управление на инвестиционни проекти

h

Управление проекти

Мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др.

Анализ

Изготвяне на финансов и икономически анализ на инфраструктурни проекти
l

Информация

Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС в България
i

Документация

Изготвяне на проектна документация (бизнес планове, апликационни форми, бюджети)

обучения

Обучение 1

Иновативни и креативни подходи за решаване на проблеми и стартиране на нетипични бизнес начинания;

Обучение 2

Иновативни интегрални методи и практики за планиране на Стратегия за местно развитие

Обучение 3

Креативни подходи и комуникационни техники при управление на организацията

Обучение 4

Интегрален курс – управление на промяната

Контакти

Пишете ни

5 + 6 =

Адрес

София
ул. „Мърфи“ 28, ет.7

Контакти

Моб.тел: 0878 787 367
Е-mail: office@provida.bg

Share This