До края на декември физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2015 г. Това се отнася за фермерите, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, съобщават от Националната агенция по приходите (НАП).

В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2015 г. срокът за подаване на декларацията е 31 декември тази година.

Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Образец на декларацията може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nap.bg и в офиса за обслужване на НАП. Декларацията се подава лично от земеделския производител или тютюнопроизводител, или негов упълномощен представител в местния офис на Агенцията по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде и чрез пощенски оператор, уточняват от НАП.

Източник: www.bgfermer.bg

Share This