Блог

Новини

Нов индикативен график за 2016 год. по ОПИК 2014-2020 год.

От мерките насочени към бизнеса първо стартират две процедури насочени основно към разработване и внедряване на иновации в предприятията.

Основната разлика между двете процедури е целевата група т.е. едната процедура ще финансира стартиращи предприятия с финансова история до 3 години от датата на кандидатстване, а втората процедура е насочена към предприятия имащи минимум 3-ри приключени финансови години.

повече информация

На 14.04.2015 стартира прием на земеделски проекти по мярка 4.1 от ПРСР 2014-2015 г.

В рамките на този прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще се финансират проекти на земеделски стопани за закупуване на земеделска техника и инвентар, строителство, реконструкция и ремонт на стопански сгради, оборудване на ферми, специализиран транспорт

повече информация

До края на месеца фермерите избират как да се облагат доходите им

До края на декември физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2015 г. Това се отнася за фермерите, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, съобщават от Националната агенция по приходите (НАП).

повече информация

За последния месец в ДФЗ са подписани 1 300 договора за над 644 милиона лева

От забавените близо 2 000 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013), от встъпването в длъжност на изпълнителния директор Атанас Добрев са подписани близо 1 300 договора. Те са част от плана за действие, който ръководство на Разплащателната агенция прие за разрешаване на проблема с неподписаните инвестиционни предложения.

повече информация
Share This