Услуги

Стратегии за развитие

Изготвяне на стратегии за развитие на територията по Програма ЛИДЕР

Обучения и консултации

Обучения и консултации във връзка с управление на инвестиционни проекти

k

Документация

Изготвяне на проектна документация (бизнес планове, апликационни форми, бюджети)

Анализ

Изготвяне на финансов и икономически анализ на инфраструктурни проекти

Управление проекти

Мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др.

Информация

Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС в България

Share This