Провида

Консултантски услуги при изготвяне на проекти и бизнес планове за кандидатстване по програми, финансирани от Европейският съюз
Прочети повече

На 14.04.2015 стартира прием на земеделски проекти по мярка 4.1 от ПРСР 2014-2015 г.

В рамките на този прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ще се финансират проекти на земеделски стопани за закупуване на земеделска техника и инвентар, строителство,... Прочети повече

До края на месеца фермерите избират как да се облагат доходите им

До края на декември физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2015 г. Това се отнася за фермерите, които не са регистрирани по Закона за данък върху... Прочети повече

За последния месец в ДФЗ са подписани 1 300 договора за над 644 милиона лева

От забавените близо 2 000 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013), от встъпването в длъжност на изпълнителния директор Атанас Добрев са подписани близо 1 300 договора. Те са част от плана за действие, който ръководство на Разплащателната... Прочети повече

Нашите услуги

Информация

Предоставяне на информация по програми за финансиране от фондове на ЕС в България

Управление на проекти

Мониторинг, подготовка на тръжни процедури, консултации във връзка с отчитане на резултатите и др.
k

Документация

Изготвяне на проектна документация (бизнес планове, апликационни форми, бюджети)

Стратегии за развитие

Изготвяне на стратегии за развитие на територията по Програма ЛИДЕР

Анализ

Изготвяне на финансов и икономически анализ на инфраструктурни проекти

Обучения и консултации

Обучения и консултации във връзка с управление на инвестиционни проекти

Програми

Регионални проекти

Оперативна Програма „Регионално развитие“

Конкурентноспособност

Оперативна Програма „Развитие на кокурентноспособността на българската икономика

Човешки ресурси

Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“

Селски райони и земеделие

Програма за развитие на селските региони

Добро управление


Консултации и справки

връзка с нас
Share This